Newton Camp Vestfold

Newton Camp Vestfold


UNGDOMSCAMP - et samarbeid mellom Tekna, avd Vestfold - Oslofjordens Friluftsråd og Sandefjord Turistforening
Ungdom mellom 12 -15 år, hold av dagene mellom 8.-11. august. Da er det årets beste dager med Newton Camp. Du får noen flotte dager på Malmøya i Viksfjord med mye fart og spenning. Blir kjent med nye venner og bare ha fine dager.

For mer informasjon og påmelding Trykk her

Camp'er i: