Hva er en Newton Camp?

Du er her: Hva er Newton Camp>Definisjon av Newton Camp

Definisjon av Newton Camp
  • En camp varer 3-5 dager, og hver dag inneholder 1 modul (1 modul = 1 dagsopplegg med flere aktiviteter).
  • En camp foregår utendørs, bare unntaksvis inne.
  • Campene kan være for barn i aldersgruppen 6-16 år. Vi anbefaler at den enkelte camp ikke har et større aldersspenn enn 3 år.
  • Hver modul har definert en viss voksentetthet (f. eks. 5 veiledere pr 20 barn, men dette vil avhenge av aldersgruppe).
  • "Teori" flettes nært sammen med lek, opplevelse og undring.
  • Aktivitetene skal ha et helhetlig fokus på realfag, fysisk aktivitet og kosthold. 
  • Veilederne skal ha realfaglig kompetanse avhengig av tema/fag i en modul. De bør helst ha en pedagogisk kompetanse, og en viss erfaring med friluftsliv.
  • Foreldrene skal følges opp med informasjon både før, under, og etter en camp.
  • Etter at en camp er gjennomført skal den evalueres av barn, foreldre og veiledere.