Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening - er landets største forening for akademikere. Foreningen har over 52 000 medlemmer med bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Tekna gir støtte til prosjekter innenfor bl.a. kategorien "Rekrutteringstiltak" (rekruttering til teknisk-naturvitenskaplige studier). Dette gjelder først og fremst prosjekter  med formål å spre allerede utviklede verktøy og tiltak som matematikkryggsekk og -kofferter, matematikk-klasserom, eksperimentklubb, lokal Lego League deltakelse etc.