Velkommen til Newton Camp

– et ​konsept fra FIRST Scandinavia.

Målsetningen er å stimulere barn og ungdoms interesse for realfag, friluftsliv og kosthold, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse.