Velkommen til Newton Camp

– et ​konsept utviklet av FIRST Scandinavia.

Målsetningen med konseptet var i 10 år å stimulere barn og ungdoms interesse for realfag, friluftsliv og kosthold, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse.