FIRST Scandinavia

Du er her: Hva er Newton Camp>Samarbeidsprosjekt>FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse med formål å stimulere barn og unges interesse for teknologi, design og naturvitenskap i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften. Stiftelsen baserer sin drift på sponsor- og prosjektmidler.

Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter og prosjekter innen realfagene for over hele verden. FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) og Newton er våre to største og viktigste konsept.

Fram til 2019 var Newton Camp en del av Newton-konseptet.