FIRST Scandinavia

Du er her: Hva er Newton Camp>Samarbeidsprosjekt>FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse med formål å stimulere barn og unges interesse for teknologi, design og naturvitenskap i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften. Stiftelsen baserer sin drift på sponsor- og prosjektmidler.

Vårt ønske er å gi barn og unge en god læringsopplevelse med teknologi og naturvitenskap. Dette ønsker vi å oppnå i samarbeid med andre gjennom utfordrende og spennende prosjekter. Våre konsept skal vare lenge og nå mange!

Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter og prosjekter innen realfagene for over 200 000 barn og unge. FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) og Newton er våre to største og viktigste konsept, hvor vi har pågående prosjekter i 65 byer. Newton Camp inngår som en del av Newton-konseptet.