Newton Camp-konseptet

Du er her: Hva er Newton Camp>Newton Camp-konseptet

I 10 år var Newton Camp med på å stimulere barn og ungdoms interesse for realfag, friluftsliv og kosthold.

Selv om FIRST Scandinavia ikke lengre drifter Newton Camp, er modulene tilgjengelige for alle som vil bruke dem i undervisning. Skal du arrangere sommerskole, friluftsundervisning eller fortsette med Newton Camp på eget initiativ, finner du disse i moduloversikten

Newton Camp er et tilbud som gir barn og unge mulighet til meningsfull fritid. Gjennom lek, opplevelser og læring ute i naturen skal de gis innblikk i realfagene: naturfag, matematikk og teknologi. Alle aktivitetene vil baseres på realfaglige tema, og problemstillinger knyttet til hverdagslige fenomen. Deltakerne skal delta i spennende aktiviteter der de lærer å utforske og forstå naturen uten å forbruke den.

Vi anser kosthold og livsstil som et relevant tema i sammenheng med fysisk aktivitet. Nyere forskning viser at flere og flere barn blir inaktive, og dermed får dårligere mental og fysisk helse. Vi håper at deltagelse på Newton Camp skal gi videre motivasjon og lyst til å bruke naturen som kilde til positive opplevelser. Barna får utfordringer både som enkeltindivider, og som gruppe, der fysisk aktivitet kommer som følge av oppgaver og lek, men ikke som eget mål. Det enkelte barns forutsetninger skal ivaretas i størst mulig grad.


Newton Camp skal:

  • gi rom for utforskning og undring i realfagene
  • ha fokus på helhetstenkning gjennom handlinger og samtaler
  • skape naturvett
  • fostre til friluftsliv og fysisk aktivitet
  • inneholde praktisk matlaging ute


Engasjerte veiledere
skal bidra til å gi de unge inspirasjon til økt interesse for realfagene gjennom å være gode forbilder og kilder til kunnskap. I Newton Campene møter du godt kvalifiserte veiledere, blant annet lærerstudenter, hvor de fleste har dette som en del av sin praksisperiode.

Målet var å utvikle et nasjonalt konsept med fokus på langsiktighet, kvalitet og kontinuitet.