Newton Camp Vestfold

Newton Camp Vestfold


NEWTONCAMP  2018 - et samarbeid mellom Tekna, avd Vestfold - Oslofjordens Friluftsråd og Sandefjord Turistforening
Ungdom mellom 12 -15 år, hold av dagene mellom 7.-10. august. Da er det årets beste dager med Newton Camp. Tema er Natur og Miljø.

Du får noen flotte dager på Malmøya i Viksfjord med mye fart og spenning. Blir kjent med nye venner og bare ha fine dager.

For mer informasjon og påmelding Trykk her

Camp'er i: