1079 "Dragebygging"

1. Navn

"Dragebygging"

2. Kort beskrivelse

En morsom dag med bygging og seiling med drager
• Hvorfor kan en drage fly?
• Hvordan lager vi en stabil drage, og hva gjør
at én drage flyr bedre enn en annen?
• Har vi bruk for matematikk når vi bygger en drage?

Aktiviteter:
.. Lære om vær og vind
.. Høre om dragens historie
.. Designe og bygge den flotteste og/eller mest effektive dragen
.. Seile og teste flere typer drager

Modulen ble pilotert i 2006.

3. Dagsplan

Kl. 10.00   Oppstart 
                  (Opprop og oppsummering fra dagen før. 
                  Bli-kjent-øvelse: de deler seg selv inn på en rekke             
                  etter praktisk sans.)

Kl. 10.30   Innledning om vind, dragens historie, ulike design.
                  Bygge drage. (Dele inn i 10 grupper a 2 deltagere.)

Kl. 12.00    Lunsj (diskutere ernæring og kosthold)

Kl. 12.45    Fortsette arbeidet og teste ute.
                   Gjøre forbedringer. Bygge ny type drage.

Kl. 16.00    Henting

4. Faglige innholdsmomenter

4.1 Faglig tema
Matematikk (geometriske former, symmetri, speiling), fysikk (tyngdepunkt, vekt, fornybar energi, oppdrift), naturfag (vind og vær), historie (bruk av drager)
4.2 Faglig bakgrunnsinformasjon -for aktiviteten(e) og åpne spørsmål
Historikkere tror at drager kom til japan fra Kina eller Korea mellom år 600 og 800. Det var buddhistiske prester som først introduserte dragen. De førse japanske dragene ble fløyet med religiøse formål. Det var her dragene begynte å få en annen form enn den standard rektangulære kinesiske/koreanske. Dragene fikk nå form som drager, fisk og skilpadder. Dragene ble nå symboler på god helse, lykke, god avling og fruktbarhet. De ble også brukt for å skremme bort onde ånder. Den bruken av drager strakk seg helt inn i det 1700-århundret.

I dag er den symbolske betydningen av drager kommet bort, men det er fortsatt noen tradisjoner knyttet til dragene. Fortsatt blir drager brukt under festivaler og religiøse høytider, men nå er det tradisjonene og gleden ved drageflyging som er drivkraften. Det er også vanlig i Japan at man gir "nyttårsdrager" til hverandre. Det betyr like mye for et japansk barn å få en drage som det betyr for et vestlig barn å få en julegave.

Drager har blitt brukt til alt fra fisking til militære formål tidligere. I militær sammenheng ble drager brukt både for å levere beskjeder, levere våpen og annet materiell og for overvåkning ved å heise opp en mann i luften som kunne se og/eller ta bilder. Det fins tidlige bilder (1906) fra krigssituasjoner hvor bilder over en slagmark er tatt fra en drage.
Drager har også vært viktig for utviklingen av de første flyene. I vitenskapen var det også ved hjelp av drager at Benjamin Franklin kunne bevise at lyn var elektrisk.

Drageflyvning er sannsynligvis mest populært i land som Japan, Kina, Bangladesh, India og Thailand hvor det blant annet er vanlig å arrangere drage-kamper. I disse kampene brukes det liner med glassbiter som kan kutte over strengene på de andre dragene.

I de siste årene har drageflyvning også utviklet seg til en sport, mest kjent som "kiting". I dag fins det flere som bare jobber som profesjonelle "kitere" hvor de konkurrerer i presisjonsflyvning og andre konkurranseformer. 

Åpne spørsmål/efleksjoner i løpet av dagen:
Dragens form:
Formsymmetri – formen på dragen er lik på begge sider rundt midten. Hvorfor?
Vektsymmetri – vekten er lik på begge sidene. Hvorfor?
Speiling - dragen konkretiserer hva symmetri er og hva som skjer når den ikke er symmetrisk.

Vekt:
Det er også viktig å holde vekten på dragen så lav som mulig for enkelt å få den opp i luften. Barna vil se viktigheten av å være nøyaktig i arbeidet, da de første som får "ferdig" en drage vil måtte inn igjen og endre på sin drage for å få de gode flyveegenskapene. Hvilke materialer brukes i dragebyggingen? Hvordan er vekten på disse og hvorfor?

Hale:
Hvorfor har noen drager en hale? For å få nesen til å peke i vindretningen når du har en enkelt line. Ofte er spinnere og haler festet på dragen for å få flere visuelle effekter.

Geometriske figurer:
Hvilke geometriske figurer bruker vi når vi lager dragene?

Hva får dragen til å fly?
Det nødvendige løftet som får dragen til å fly skapes når dragen tvinger en del av luftstrømmen nedover. I tillegg til løftet, skaper denne avbøyningen en vannrett kraft langs vindretningen. Denne kraften blir motvirket av spenningen i en eller flere liner som holdes av personen nede på bakken som flyr draken. Draker som holdes med mer enn én line, kan styres ved at man trekker i de forskjellige linene med forskjellig styrke.

Vind:
Beauforts skala er en skala for å angi vindstyrke og den ble utviklet og oppkalt etter den engelske admiralen Sir Francis Beaufort tidlig på 1800-tallet. Ideen var å definere vindstyrken ut fra nødvendig seilføring på fullriggede orlogsfartøy (man of war) som var den vanligste skipstypen i den Britiske marinen på den tiden.
Skalaen fikk 13 nivåer. I dag refereres det til nivåtallene som eksempelvis "Bf 9". Men den opprinnelige skalaen hadde kvalitative beskrivelser av effekten vinden hadde på seilføringen fra "Akkurat nok til styrefart" til "Det som ingen seil kan tåle".
Nivåene 0-4 omfatter vindstyrker der fartøyet kan forventes å ha alle seil satt, 5-9 omfatter seilsettingen som kreves for å beholde manøvreringsevnen i en stridssituasjon og 10-12 omfatter seilføring for å overleve. Senere tiders meteorologer (the International Meteorological Committee, 1946) har lagt til trinn 13-17 for å omfatte også de vindstyrker som kan oppstå i tropiske orkaner, tornadoer (skypumper) m.m., men de er normalt ikke tatt med når skalaen presenteres i en populærsammenheng.


 
 
 

5. Egnet sted for gjennomføring

Vi anbefaler å finne et egnet lokale med god gulvplass når dragene skal bygges. Dragene kan også bygges utendørs, men gjør det vanskeligere spesielt for yngre deltakere.

Ved flyving av drager er det best med en stor åpen slette uten strømførende kabler. Sjekk gjerne med kjentfolk hvordan vindforholdene er. Formasjoner i naturen påvirker luftstrømmer og fjell i nærheten kan f.eks føre tli kastevinder.

6. Anbefalt aldersgruppe

10-12 år

7. Anbefalt antall deltakere pr leder

20

8. Utstyr og materiell

8.1 Utstyr
Plastsekk-drage:
Plastsekker
A3-ark
Tape (tynn og tykk)
Bambusstikker
Dekor (maling, papir el.lignende)
Sakser
Lim
Pappbiter til håndtak
Snøre (nylon)
Linjaler
Bånd til haler (plastposer i ulike farger)

A3-drage:
Kopiark i A3-format
2 blomsterpinner på ca. 20 cm
Plastikkbånd (brukes til markeringsbånd ved veiarbeid) Du kan velge om du vil ha en eller flere haler.
Blank vanlig tape
Pakke-tape
Hyssing, ca 10 meter
Limstift
Saks
Hullmaskin
Pappbit til å kveile hyssingen på
Fargestifter/tusjer til å dekorere med
8.2 Materiell
Byggeanvisning plastsekk-drage:
Bygge drage.doc


Byggeanvisning A3- drage (hentet fra Norsk Nettskole)
Brett A3 arket i to på tvers. (se Fig.1)
Brett skrått langs linja AB. Brett begge vingene på samme måte og pass på at vingene blir nøyaktig like (som å brette papirfly). Lag store vinger i lite vind, mindre hvis det blåser. (se Fig.2)
Brett vingen slik at du får en drage form og fest en tapebit fra hver av endene A og B langs ryggen. (se Fig.3)
Dekorer dragen før du setter på pinnen, det er lettest. Tenk på hvilken side av dragen som vises til oss på bakken!
Fest fast en blomsterpinne mellom C og D. Den trenger ikke å gå helt ut til vingespissene, men pass på at den rekker like langt fra begge. Gni tapen langs siden av pinnen så den sitter godt fast. (se Fig.4)
Klipp en hale på 3-4 meter og tape den fast på dragens rygg ved B. (se Fig.5)
Legg dragen på ryggen og bøy "kjølen" fram og tilbake noen ganger slik at den står rett opp.
Sett på tape-forsterkning og lag et hull ved kjølen ved E, omtrent en tredel av lengden av kjølen fra A. (se Fig.6)
Knyt en ende av snora i hullet, og den andre enden i snørebrettet av papp.
Rull opp snora på snørebrettet, og gå ut å se om dragen flyr. 

9. Praktisk informasjon

9.1 Oppmøtetid og -sted
Kll. 10.00
9.2 Hentetid og -sted
Kl. 16.00
9.3 Utstyr for deltakere
9.3.1 Fast utstyr som må være med deltagerne hver dag:
Varme klær og egnede sko for årstiden. Vi skal teste dragene ute flere ganger i løpet av dagen.
9.3.2 Utstyr for denne modulen:
Innesko

10. Sikkerhet

10.1 Krav til veiledere
Veilederne må ha førstehjelpskunnskaper.
10.2 Krav til aktiviteten
Sikkerhetsregler gjennomgåes i forkant av aktiviteten. Deltagere som unnlater å etterkomme sikkerhetsreglene i tråd med veiledernes tilrettevisninger, kan bli sendt hjem.
10.3 Ansvar og forsikring
Deltagerne må ha egen ferie-/fritidsforsikring.

11. Utviklet av

FIRST Scandinavia ved Rigmor Angler og Emil Jensen.