1113 "På tur med Newton"

På tur med Newton

1. Navn

"På tur med Newton"

2. Kort beskrivelse

Dette er en litt kortere utgave av en tidligere Newton Camp- modul: "Skogens Tusenfryd".

Klarer vi å lage noen attraksjoner i naturen uten bruk av hammer og spiker?
Er det artig å utfordre balansen og tyngdekrafta ved å bruke naturtro lekeapparater?
Vil rette knuter og surringer holde tyngden til en person nedover taubanen?

Vi vil lage en lekeplass i naturen som gjør barn og unge nysgjerrige og interesserte i naturens fantastiske kapasitet.

3. Dagsplan

Dette er en detaljert dagsplan:

Dag 1 På tur Newton.docx

4. Faglige innholdsmomenter

4.1 Faglig tema
Deltakerne lærte seg surringer og enkelte knuter. De måtte beregne lengder og fellling av enkle trær.
 Momenter som deltakerne var innom i løpet av dagen: fart, friksjon, krefter, tyngdekraft, balanse, fallhøyde, diameter. 
4.2 Faglig bakgrunnsinformasjon -for aktiviteten(e) og åpne spørsmål
Hvordan kan vi bruke naturressurser for å konstruere et "Tusenfryd" i skogen?  Hvordan påvirker tyngdekraften oss?
 Hva skal til av knuter for å kunne holde en person?

En naturlekeplass vil skape et annerledes miljø for fysisk aktivitet enn en asfaltert/gruslagt lekeplass med kunstig lekeplassutstyr. Naturmaterialer byr på større grad av variasjon fordi materialet endrer seg i løpet av årets gang. Solide trær med bevegelige greiner gir f eks utfordringer mht balanse og tyngdekraft. Å balansere på et tynt tau skaper en konkret opplevelse av kroppens muskelarbeid for å motvirke tyngdekraften som trekker oss ned mot jorden. Kroppene våre utgjør motkrefter i form av energi. Det er bare fantasien som setter stopper for hvilke aktiviteter som kan lages. Ulike knuter og ulike tau brukes til ulike formål. Ved oppsetting av de følgende hindrene er dobbel halvstikk, dobbelt halvstikk på eget tau og vinkelsurring brukt.

Disse hindrene er hentet fra modulen "SKogens Tusenfryd", som igjen har hentet de fra  " Lag en naturlekeplass" av Bagøien og Storli (2002):

"Taubanen" utfordrer enkeltindividets mot og fartsfølelse. Nederst i en bratt helling finner man to trær som det settes opp en tverrstokk mellom. På tverrstokken festes et tau. Øverst i hellingen festes det i et solid tre to meter over bakken. Taubanens tau strammes opp mellom det øvre treet og tverrstokken. Som håndtak for å skli ned tauet brukes en trekløft eventulet en tverrpinne surret fast i en tauløkke. Det er viktig å sikre banen ved å fjerne steiner og røtter som stikker opp, samt vurdere nærstående trær og utstikkende greiner. I tillegg er det lurt å legge avfall etter kvisting som underlag under tverrstokken nederst i bakeken. Dette gir en mykere landing. Aktiviteten åpner for samarbeid mellom barna da de minste vil måtte løftes opp for å få tak i trekløften.

"Rockestokken" krever bruk av balansen og kan justeres i forhold til vanskelighetsgrad. Et stramt oppheng gir mindre slingring på stokken. En kraftig stokk bindes i hver ende til to trær med ca 60 cm avstand mellom stokk og tre. Stokken må henge vannrett og ikke berøre trærne når den beveges.

"Taubroen" ligner linegåing fra sirkus og kan forseres med og uten bruk av et støttetau. Et kraftig tau (min. 18 mm) surres i ca 50 cm høyde mellom en rekke med trær. Støttetauet festes parallelt ca 2 meter over bakken, eventuelt kan man bruke bare et tau ca 1.50 m over balanselina. 

"Taustigen" gir muligheter for å teste høydeskrekken. Først lages selve stigen. To tau (12-18 mm) legges parallelt på bakken. Fem cm tykke pinner (diameter) festes med dobbelt halvstikk til tauene, ett trinn av gangen. Den ferdige stigen festes til en kraftig tverrstokk mellom to trær med doble halvstikk son bindes av med doble halvstikk rundt eget tau. Tverrstokken surres opp mellom to trær.

Knuter
Både stikk og knop er til vanlig brukt som synonymer for knute, men en stikk er egentlig en knute som skjøter to tau, mens en en knop er en knute på et og samme tau. Bruksområde: Feste til stokk eller midlertidig båtfortøyning.
Dobbelt halvstikk brukes som startknute på surring. Ved konstant belastning fra en retning, er dobbelt halvstikk meget pålitelig. Vær obs på at tauet sklir hvis knuten er lagt feil.

5. Egnet sted for gjennomføring

Granskog/ barskog med en liten helling. Det må være mulighet for å kviste, rydde og eventuelt felle noen trær til bruk på attraksjonene.

6. Anbefalt aldersgruppe

12 - 13 år

7. Anbefalt antall deltakere pr leder

10 deltakere pr. leder og pr. attraksjon.

8. Utstyr og materiell

8.1 Utstyr
Minimum 3 sager pr. gruppe
Kniver
Tau (se eget skriv)
8.2 Materiell
Plansjer som ble hengt opp på egnet sted for attraksjonene:

Knuter og attraksjoner NC 2011 Harstad.pdf

Tau/ utstyr vi brukte:

Utstyr til skogens Tusenfryd.docx

9. Praktisk informasjon

9.1 Oppmøtetid og -sted
Newtonrommet i Harstad kl. 09.00
9.2 Hentetid og -sted
Newtonrommet i Harstad kl. 17.00
9.3 Utstyr for deltakere
9.3.1 Fast utstyr som må være med deltagerne hver dag:
Spesifisert utstyrliste
• Sekk
• Klær og sko etter vær
(-ullundertøy)
(støvler eller tursko på tirsdag og torsdag, joggesko onsdag)
• Termos med kokt vann
• Vannflaske
• Sitteunderlag
• Tallerken og bestikk (Kniv, gaffel, teskje)
• Klesskift i plastpose
9.3.2 Utstyr for denne modulen:

10. Sikkerhet

10.1 Krav til veiledere
Førstehjelpskunnskaper.
10.2 Krav til aktiviteten
Sikkerhetsregler, bruk av naturen og utstyret gjennomgås i forkant. Deltakere som ikke følger sikkerhetsreglene i tråd med veiledernes tilrettevisninger kan bli sendt hjem.
Veielederne er hele tiden til stede og kontrollerer og sjekker knuter og surringer.
Ved lek i apparatene skal det hele tiden være en veileder til stede.
10.3 Ansvar og forsikring
Deltagerne må ha egen ferie- og fritidsforsikring.

11. Utviklet av

Utviklet av FIRST Scandinavia ved Anne Kristiansen.
Tilpasset av Anne- Berit Dybvik Hansen og Annette Ekman.