1189 "Vipp, vei og vinn! Newton-Camp Vest-Agder"

1. Navn

"Vipp, vei og vinn! Newton-Camp Vest-Agder"

2. Kort beskrivelse

Elevene skal bygge en vippe og benytte den som vektskål. De vil få ulike utfordringer der de må bruke vippa til å bestemme vekten på forskjellige gjenstander.

Målet er at elevene skal lære om historien til, bruken av og mekanikken bak en vektskål. Gjennom byggingen får de også erfaring i å fremstille et produkt som er til praktisk bruk. Det er ikke laget en ferdig mal/tegning av vippa siden elevene selv skal bruke fantasien og sine tidligere praktiske erfaringer mest mulig. I oppgavene får elevene også noen matematiske utfordringer gjennom å regne ut volumer og vekter.

Fysikk: vekt, tetthet, presisjon/nøyaktighet
Teknologi og design: konstruksjon av vippe
Matematikk: utregninger av volum/vekter


Aktiviteter:

- Planlegging - utforming av vippe, materialbruk, verktøybruk
- Bygge vippa
- Teste egenskapene til vippa gjennom ulike oppgaver/konkurranser.

3. Dagsplan

10.00: praktisk info, inndeling i grupper
10.15: litt teori og evt. en enkel grubleoppgave (vektstang) og hviskelek (presisjon)
11.00: planlegging og bygging av vippe
12.30: lunsj
13.15: avslutte bygging/klargjøre for konkurranser
13.45: oppgaver/konkurranser
15.30: oppsummering, premiering og opprydding
16.00: avslutning

 Elevgruppa på 20 deles inn i grupper på 4. Det vil være en voksen som følger/støtter i arbeidet til hver gruppe. 

4. Faglige innholdsmomenter

4.1 Faglig tema

Historie/bakgrunn – vektskål:
Ei skålvekt er et instrument som skal måle massen til en gjenstand/legeme. Skålvekta sammenlikner gjenstandens masse med en referansemasse (lodd).

Denne typen vekter har vært i bruk i mange hundre år. Blant de eldste funnene fra middelalder-Oslo (tidlig 1000-tall) er deler av en skålvekt. Håndholdte balansevekter og vektlodd er ikke uvanlige i gravfunn fra vikingetiden. Det som mest sannsynlig ble målt opp på disse vektene var gull, sølv, mynter, apotekervarer og krydderier. Skålvekten var handelsmannens spesielle redskap.

Skålvekta benytter vektstangprinsippet. Prinsippet med vektstang var godt kjent et par tusen år f.Kr, men det var den kjente matematikeren og fysikeren Arkimedes (287 f.Kr – 212 f.Kr) som gav de første utførlige beskrivelsene av prinsippet. Hans vektstanglov ble formulert omtrent slik:

Størrelser er i likevekt ved avstander omvendt proporsjonale med deres vekter.

Arkimedes ble så begeistret over denne oppdagelsen at han utbrøt: «Gi meg et fast punkt i universet, og jeg skal flytte jorden».

Prinsippene om vektstang er brukt i utallige sammenhenger. Arkimedes konstruerte noen store kastemaskiner – katapulter – som kastet digre steiner langt avgårde. Innen byggekunsten er vektstangprinsippet brukt både for å etablere store bruspenn og til å reise store statuer. Det finnes et vell av tekniske oppfinnelser som bruker denne loven: vekta, biljekken, vippebrua, skrujernet skiftenøkkelen, spettet, brekkjernet osv.

Fysikken bak – vektskål/vippe:

                                            

(Skålvekt, bilde fra NDLA)
En vektstang kan dreie om et fast punkt og blir påvirket av krefter i motsatte retninger. Størrelsen på de enkelte dreiekreftene kalles dreiemomenter.
Når vektstangen er i likevekt er den utsatt for to like store, men motsatt rettede krefter. Dreiemomentet finnes ved å multiplisere kraften med avstanden til aksen (det faste punktet). Vi sier ofte kraft x arm.
            F2 · D2 =  F1 · D1

4.2 Faglig bakgrunnsinformasjon -for aktiviteten(e) og åpne spørsmål

Elevene skal bruke det de kan om vekt og vektstangprinsippet til å bygge en vippe som kan brukes som vekt.

Oppgaven er todelt:

 • Først del går ut på å bygge selve vippa. Det er opp til elevene om de vil ha det faste punktet på midten eller ikke. Kriteriene som vippa/arbeidet vurderes etter vil være kvalitet, nøyaktighet, kreativitet og samarbeid.
 • Andre del går ut på å bruke vippa som vekt. Resultatet her vil bli avgjort etter hvor nøyaktig de forskjellige gjenstandene blir veid inn.

Før byggingen starter vil elevene få en gjennomgang av hva som er viktig å passe på når en skal lage et produkt som dette. Kriteriene som oppgavene måles etter vil samsvare med dette.

5. Egnet sted for gjennomføring

Byggingen skal skje ute. Det er praktisk med et større, flatt område hvor gruppene kan arbeide. Elevene bør ha tilgang til vann til bruk i oppgavene.

Bjørnevann: Elevene bør ikke krysse vegen for å finne vann. Vi foreslår derfor på baksiden av hytta.

6. Anbefalt aldersgruppe

13-16 år

7. Anbefalt antall deltakere pr leder

20 elever totalt, 4 elever pr gruppe

8. Utstyr og materiell

8.1 Utstyr
Til planleggingen:
- Ark
- Blyanter
- Viskelær
- Penner
- Linjaler
- Plastlommer
- Kalkulator

Til byggingen:

Forskjellige materialer:
- Kapp/planker i diverse størrelser
- Gaffateip
- Hyssing/tau/hamp
- Spiker
- Treplugger

Redskap:
- Hammer
- Tommestokk
- Vater
- Sag
- Kniv
- Drill

Annet utstyr:
- Målebånd
- Bøtter
- Litermål
- Vekt (3 stk)
- Premier (pokaler, fox/twist + fra Turistforeningen)
- Kopper, tomme melkekartonger etc.
- Førstehjelpsutstyr
8.2 Materiell

Newton Oppgave 1 – PLANLEGGING / BYGGING
Med utgangspunkt i det dere kan om vekter og vektstangprinsippet skal dere nå bygge en vippe som skal brukes til å veie forskjellige gjenstander. Det er opp til dere om dere vil ha det faste punktet midt på vippa eller ikke.

Først skal dere tenke gjennom hvordan dere skal bygge vippa og lage en prosjektplan. Denne planen skal inneholde

 • Gruppenavn/gruppemedlemmer
 • Enkel skisse som viser vippa
 • Mål/lengder på materialer dere ønsker å bruke
 • Oversikt over verktøy dere ønsker å bruke

Prosjektplanen skal godkjennes av en leder før dere begynner å bygge.

Lengden på vippa skal være mellom 1,5 og 2 meter. Høyden skal være minimum 50 cm (til toppen av vektarmen). Vippa må minimum tåle 5 kg vekt på hver side. Det må også være mulig å stable stein og andre materialer på endene av vippa. Vippa må kunne stå uten støtte når gjenstandene veies inn og den må tåle å flyttes.

Når vippa/arbeidet skal vurderes vil det bli lagt vekt på:

 • Definerte mål (lengde (mellom 1,5m-2m), høyde (minst 50 cm til vippa))
 • Kvalitet/robusthet (at vippa kan stå av seg selv, at den kan flyttes på, at den tar mist 5 kg på hver side)
 • Kreativitet/design
 • Samarbeid/innsats

Dere kan få inntil 5 poeng på hvert kriterium, til sammen maks 20 poeng.


Newton Oppgave 2 – TESTING
Så er det tid for å teste at alt virker som planlagt…..

1) Ved å bruke en ei bøtte, et målebånd og vann skal dere ved hjelp av dumpehuska finne eksakt 5 kg stein. 2 poeng til beste lag.

2) Dere skal så finne et nytt lass med stein som gir så god likevekt som mulig med første lass.

 

                                De to steinlassene vil så bli veid på en vekt av en leder. Avviket hver av haugene har fra 5 kg og differansen mellom de to haugene bestemmes. Den gruppa som har minst totalt avvik vinner konkurransen. 2 poeng til beste lag.

3) Finn og vei inn 500 g mose. 2 poeng til beste lag.

4) Finn og vei inn 1 kg kvist. 2 poeng til beste lag

5) Finn og vei inn 3,5 kg grus/sand. 2 poeng til beste lag

6) Finn vekten på utdelt mengde ved. 2 poeng til beste lag

7) Svar på grubleoppgavene om vektstang. 6 poeng for riktig svar (2 poeng per grubleoppgave)

8) Så noen spørsmål om det dere har jobbet med i dag:

 • Hva er dere mest fornøyd med av det dere har fått til i dag?
 • Hva er dere mest overrasket over av det dere har erfart i dag?
 • Hva er dere mest fornøyd med når det gjelder samarbeidet i gruppa?

2 poeng for å ha svart på alle spørsmålene.

9. Praktisk informasjon

9.1 Oppmøtetid og -sted
Oppmøtetid: 10.00
9.2 Hentetid og -sted
Hentetid: 16.00
9.3 Utstyr for deltakere
9.3.1 Fast utstyr som må være med deltagerne hver dag:
Varme klær
Drikke
9.3.2 Utstyr for denne modulen:
Se egen utstyrsliste

10. Sikkerhet

10.1 Krav til veiledere
En av veilederne må kunne førstehjelp
10.2 Krav til aktiviteten
Sikkerhetsregler gjennomgås i forkant av aktiviteten. I tillegg er det viktig å ha med seg førstehjelpsutstyr i tilfelle noen skader seg.
10.3 Ansvar og forsikring
Deltagerne må ha egen ferie-/fritidsforsikring??

11. Utviklet av

Studenter ved UiA