Fantastiske dager på Newton Camp Svarttjønna!

Aasta Folvik ved Nord-Trøndelag Turistforening er prosjektleder for Newton Camp Nordtrøndelag og hun har gitt oss en liten oppsummering fra Newton Campen på Svarttjønna.

29 deltakere hadde fantastiske dager på Svarttjønna sammen med 5 veiledere. Det var stor interesse for å være med og ventelistene var lange selv uten aktiv markedsføring. Det har vært spennende, intense og allsidige dager.


Første dag var det etablering av leir før Einsteins Elite, tre gutter som er tilknyttet Vitensenteret på Steinkjer, kjørte sitt vitenskapelige show.

Dag to ble en lagarbeidsdag i Newton-stien med praktiske og logiske oppgaver som lagene skulle løse sammen. Dag tre var det duket for orientering og klatring.

Fredag og siste dag var det flere lagkonkurranser før en spennende finale. Vi laget «erterspretterter» med trimstrikk og ammunisjonen var i år som i fjor, vannfylte ballonger. Vi måtte improvisere litt og lage en type katapult, den gikk best.

Vi hadde fint vær i år også og lite åte (Åte er knott, mygg og annet småkryp som biter og stikker) Vi har allerede fått påmeldinger til neste år :-)Publisert: mandag 15. juli 2013