Håvard Tjora har utviklet den spennende Newton Camp modulen "Fibonaccis finurlige spiral"

Hva er sammenhengen mellom leddene i fingrene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen?
Svaret er: Fibonaccis talrekke, - hvor også det gylne snittet har sin opprinnelse fra!

På oppdrag fra Tekna har Håvard Tjora utviklet Newton Camp modulen "Fibonaccis finurlige spiral". Håvard er norsk sakprosaforfatter og lærer, kjent fra bl.a tv-serien Blanke ark fra 2009, og har også gitt ut tre bøker etter det.


"Fibonaccis finurlige spiral" tar utgangspunkt i kompetansemål i matematikk- og naturfag og knytter de to fagene sammen på en fin måte.

Elevene aktiviseres gjennom å bruke naturen for å finne løsninger på matematiske spørsmål. Her lærer vi at matematikk ikke bare er abstrakt, men at vi kan se matematikk over alt hvis vi åpner øyene.

Matematikken brukes som verktøy for å forklare flere naturvitenskapelige fenomener. Modulen gjennomføres ute i naturen og elevene skal selv forske seg fram til svarene. Det trengs ikke avansert utstyr for å gjennomføre modulen.  


 Last ned og les om modulen her.


 

 

 
















Publisert: mandag 28. oktober 2013