Nye nettsider og noen endringer i konseptet

I begynnelsen av april -16 har nettsiden fått nytt utseende, og vi holder også på med en større gjennomgang av konseptet.

Nettsidene får i første omgang nytt utseende, etter hvert vil innholdet også bli oppdatert. 

Gjennom flere år har Tekna hatt prosjektledelsen i arbeidet med å spre Newton Camp i Tekna og DNT-nettverkene. Nå vil FIRST Scandinavia overta den sentrale prosjektledelsen, men ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med både Tekna og DNT.

Lokale avdelinger fra Tekna og DNT har i tett samarbeid arrangert fantastiske camper rundt om i landet, og det anses som en viktig oppgave å ta vare på prosjektgruppene som er etablert lokalt mange steder.

For å gjøre konseptet mer tilgjengelig, også der det ikke er mulig for Tekna og DNT å delta, vil nå FIRST Scandinavia åpne opp for andre arrangører. Tekna sentralt er fortsatt en nær samarbeidspart.

 

Publisert: fredag 8. april 2016