Tre flotte dager med Newton Camp i Harstad

30 deltakere har vært med på en camp med fokus opplevelser, nye vennskap, realfag, kosthold, mestring og kunst.
Anne-Berit, prosjektleder Newton Camp Harstad og Kunnskapsparken Nord, har sendt oss denne oppsummeringen fra campen:

19 jenter og 11 gutter møtte mandag 16. juni 2014 opp på Newtonrommet i Harstad, klar til å gå i gang med Newton Camp. De var spente på oppleggene, hva de skulle gjøre, hvor de skulle være og hvilke andre deltakere som var med. Deltakerne fikk utdelt hver sin GPS og fikk opplæring i å zoome inn og ut i kartet, tolke målestokken, finne retninger, legge inn koordinater til poster og hente de opp for å kunne gå til posten.Etter introduksjonen inne gikk alle ut og fikk gruppevis koordinater til hver sine poster i nærområdet. Deltakerne måtte samarbeide om å få lagt inn koordinatene rett og ta ut kursen for hvor de skulle gå.
På slutten av dagen var det tid for Djeeo. På slutten av dagen var det DJEEO-konkurranse, som er et GPS- spill hvor lag konkurrerte mot hverandre. Halvparten av laget, agentene, var ute med GPS- sender, oppgavehefte og mobiltelefon.
Andre del av laget satt ved kontrollsenter, altså inne med en ipad og mobil. Kontrollsenter fikk agentene opp i kartet og veiledet dem til posten. Når agentene kom innenfor en radius til posten, fikk laget anledning til svare på et spørsmål. Når agentene nådde sonen for å svare måtte kontrollsenter gi beskjed om at de måtte stå HELT i ro til oppgaven var levert. I tillegg til kommunikasjon kun via mobil, var spørsmålene delt opp slik at kontrollsenter hadde første halvdel av spørsmålet og agentene hadde andre halvdel. Sammen måtte de bli enige om svaret. Det var 16 poster, 8 poster før pause og 8 etter. De som var inne i kontrollsenter før pause måtte være agenter etter pause og omvendt for agentene.
Tirsdag var det forskjellige eksperimenter som stod på dagsplanen. Mentosfontene var veldig populræt og like spennende hver gang for hvor høyt brusspruten gikk.
I nærområdet var det hengt opp 4 forskjellige poster. I løpet av økta skulle deltakerne gå til en post, løse oppgaven og gå tilbake til basen. Der ble løsningen på oppgaven sjekket og deltakerne fikk utdelt ny koordinat de skulle gå til. Oppgavene var å måle vinkler, løse sudoku, finne veien gjennom en bandittlabyrint og løse en hemmelig melding. Matematikk og tallforståelse var nøklene for å kunne løse disse oppgavene.
Vann fascinerer bestandig og i dag fikk deltakerne bygge et LEGO vannhjul og teste det ut i bekken like ved. I sine hypoteser mente de at vannhjulet gikk fortere rundt der vannet har et fall enn der det var nesten helt i ro. De ble veldig overrasket over hvor stor forskjell det var på antall omdreininger i minuttet, og flere hadde kommet ut av tellingen der det var god vannkraft.Potetkanonen til Andreas Wahl var både spennende og fascinerende og potetbeholdningen minket fort. Boyle's lov ble forsket på og deltakerne skjønte gjennom å prøve ut selv at det var en sammenheng mellom at trykket inni røret økte og dermed at volum inni røret minket.Deltakerne spikket emner som de pakket ned i blikkbokser. Disse boksene ble satt lokk på og skrudd godt fast før de ble lagt i bålet. Det var spente deltakere som åpnet opp for å se om det var skjedd en ufullstendig forbrenning og at de fant kullstifter, eller om oksygen var kommet til og alt brent opp.
Slik så trekvistene ut etter to timer i bålet. Alle deltakerne var kjempeflinke til å lukke blikkboksene så alle trekvistene var omgjort til kullstifter.
Kullstiftene fikk deltakerne teste ut på vanlig tegnepapir og det var ikke noe å si på kreativiteten til enkelte deltakere. Daniel har tegnet figuren som er på kakaoposen.

 

 
Siste del av dagen fikk deltakerne lage sitt eget papir. Bunker med lokalavisa var på forhånd makulert og lagt i bløt. Etter en omgang med industrimikser ble det en tykk grøt av papirmasse som deltakerne fisket opp i en papirstøperamme.

Når vannet var dryppet av ramma og papiret lagt på bordet var det fritt fram for å dekorer det. Blad fra trær og blomster, gress-strå og papirbiter ble klistret på og lagt på som mønster.
Til slutt ble papiret hengt ut til tørk, og når det var tørket nok falt det av tøystykket. Deltakerne kunne ta med seg hjem flott resirkulerte papir.

Newton Camp Harstad takker alle sine bidragsyterne som gjør det mulig å arrangere camp.

 
Publisert: tirsdag 8. juli 2014