Utvikle Newton Camp-modul

Du er her: Newton Camp-moduler>Utvikle Newton Camp-modul

En Newton Camp settes sammen av forskjellige "aktivitetspakker", - vi kaller disse Newton Camp moduler.

En Newton Camp-modul
innehar visse krav:

 • Hver modul har en dags varighet.
 • Modulen tar utgangspunkt i et faglig tema
  eller en fysisk aktivitet. Se tips; Aktiviteter.
 • Modulen inneholder et varmt og balansert lunsj-måltid. Se tips; Mat på tur.
 • Innenfor modulen vil det være en sammenheng
  mellom fysisk aktivitet, kosthold og undring.
 • Hver modul er tilpasset definerte aldersgrupper (de fleste 10-12 år).
 • Med hver modul følger en mal for gjennomføring (håndbok).
  Se eksempel på Håndbok.

_______________________________________________________

La deg inspirere av andre Newton Camp-moduler
når du skal utvikle din egen Newon Camp modul. 

(Du må da registrere deg, men det innebærer ingen forpliktelser).

________________________________________________________

Hovedpunktene i malen for en Newton Camp modul:

1. Navn (navn på modulen som beskriver aktivitet/innhold)

2. Kort beskrivelse av modulen

3. Dagsplan
(forslag til gjennomføring)

4. Faglige innholdsmomenter
(inkl. faglig bakgrunnsinformasjon)

5. Egnet sted/landskap for gjennomføring

6. Anbefalt aldersgruppe

7. Anbefalt antall deltakere

8. Utstyr
(oversikt over utstyr som kreves for å gjennomføre modulen)

9. Praktisk informasjon

(oppmøte/henting/utstyr som deltakerne må ha med)

10. Sikkerhet
(spesielle hensyn knyttet til modulen)

11. Utviklet av 
(navn på de som har vært med på å utvikle modulen)


 
Når du har skrevet inn alt innholdet i databasen, trykker du "send for godkjenning", da sendes din Newton Camp modul automatisk til administrasjonen. Etter en gjennomgang vil modulen, dersom alt er på plass, settes som "godkjent". Håndbøker til Newton Camp veiledere og informasjon til nettstedet blir generert automatisk.
____________________________

Skriv inn din modul

PS!
Det er bare du selv som ser din modul inntil du sender den til godkjenning.Du kan skrive inn noe en dag og fortsette en annen dag. Bare logg deg inn på din egen side - der kan du skrive uten stress :-)