Retningslinjer spesielle barn

Du er her: Dokumenter>Retningslinjer spesielle barn
I en Newton Camp deltar barna uten sine foreldre. I all hovedsak fungerer dette meget bra. Barna som deltar er sosiale, hyggelige og innordner seg lederens opplegg og regler. De fleste av barna har heller ikke behov for medisiner eller annen spesiell oppfølging.

Det har imidlertid vært noen utfordringer i forhold til barn som ikke har innordnet seg ledernes regler og opplegg, og barn som har hatt behov for spesiell oppfølging i forhold til adferd og medisinering.

Problemstillingene er belyst i et notat som Barnas Turlag har utarbeidet og hvor intensjonen er å finne fram til gode, enkle ordensregler og ens praksis for alle medlemsforeningene i forhold til krav til deltagelse. Denne kan være et utgangspunkt til egne retningslinjer. Last ned Retningslinjer spesielle barn.