Veiledning Politiattest

Du er her: Dokumenter>Veiledning Politiattest
Alle frivillige organisasjoner ønsker å være trygge arenaer for sine medlemmer og frivillige. I en trygg organisasjon tør man å snakke om vanskelige problemstillinger og lager rutiner for håndtering av ulike situasjoner. En aktiv og bevisst holdning til åpenhet, gode rutiner og vilje til å snakke om vanskelige problemstillinger før det oppstår et problem, er sentralt for å forhindre at noe som ikke skal skje - skjer.

Denne veiledningen er laget av Frivillighet Norge og skal fungere som en ressurs for organisasjoner som ønsker å innhente politiattester fra sine frivillige og/eller ansatte. Last ned veledning her.