Rekruttere deltagere og veiledere

Du er her: Gjennomføre Newton Camp>Rekruttere deltagere og veiledere
 
Rekruttere deltagere
Newton Camp-konseptet har fokus på realfag, friluftsliv, fysisk aktivitet, undring og kosthold. Målet er å påvirke barna til å få økt interesse for – og kompetanse i realfag og friluftsliv gjennom spennende og praktiske oppgaver i naturen. Mange barn og foreldre ønsker et alternativ til idrettsleirer og andre typer rene opplevelsestilbud. Ved å annonsere i presse, på nettsidene til Newton Camp, og bruke ens kontaktnett er det lett å nå foreldre som ønsker at barna også har meningsfull fritid i ferietiden. Gjennom morsomme fysiske aktiviteter kan læring skje uten å få skolepreg.

Rekruttere veiledere
Engasjerte, faglig dyktige veiledere skal bidra til mestring og læring ved å være forbilder og samtalepartnere i undringsprosessen. 

Kvaliteten på gjennomføringen er i stor grad avhengig av at veilederne føler et visst eierforhold til aktivitetene på forhånd og hadde en pedagogisk forståelse av Newton Camp-konseptet. Mye av læringen og mestringsfølelsen hos barna avhenger av nære og interesserte voksne som bidrar i undringsprosessen.