Evaluering

Du er her: Gjennomføre Newton Camp>Evaluering
Med tanke på videreutvikling og kvalitetssikring av campene skal prosjekteier gjennomføre evaluering. Det skal innhentes tilbakemeldinger fra deltagerne og deres foresatte, samt veilederne. Disse danner bakgrunn for rapporten. Veiledernes erfaringer fra gjennomføringen kan oppsumeres på et møte eller skriftlig.

Evalueringsskjema til foresatte kan utformes på ulike måter. Det kan sikre en høyere svarprosent om det ikke er for mange spørsmål. Her er noen aktuelle spørsmål som foreldrene bør svare på i samråd med barna:

1. Hvordan var informasjonen før campen startet?
2. Hvordan var informasjonen underveis i campen?
3. Hvordan fungerte dagsrapportene og bildene?
4. Hva var bra med opplegget?
5. Hva var dårlig med opplegget?
6. I hvilken grad har barna lært realfag gjennom aktivitetene?
7. Vil dere delta et senere år?
8. Evt andre tilbakemeldinger?.