Forberedelser

Du er her: Forberedelser

Å etablere en Newton Camp kan sammenlignes med etablering av en hvilken som helst annen camp. Likevel er det noen forskjeller som skiller en Newton Camp fra andre tiltak. Viktige punkter er:

  • Det skal etableres kontakt med FIRST Scandinavia, og bli registrert, for å arrangere Newton Camp.
  • I en Newton Camp skal man benytte Newton Camp-moduler (aktivitets-/ fagopplegg), enten godkjente Newton Camp-moduler som finnes i databasen, eller man utvikler nye Newton Camp- moduler selv.
  • Der det søkes om midler fra Tekna til Newton Camp bør Tekna være representert i prosjektgruppen, og denne representanten bør ha prosjektansvar der det er mulig.
Har du innspill som kan bidra til å forbedre konseptet så er vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger.

Ta kontakt!