Tips til aktiviteter

Du er her: Gjennomføre Newton Camp>Tips til aktiviteter
Det er viktig å skape et opplegg som appellerer til både gutter og jenter, samt gi rom for tilpasning til enkeltindividets forutsetninger.

Noen av aktivitetene kan være fysiske utfordringer til den enkelte, mens andre kan kreve stor grad av evne til samarbeid der alle deltagerne må kunne kommunisere ideer og hjelpe hverandre med å bygge, løfte og holde. Aktiviteter som introduserer barn for teknologi er både spennende og krevende.

De faglige vinklingene bør komme der det faller seg naturlig og det må være rom for undring og ettertanke. Dette fordrer at veilederne har lest seg opp på temaene og kan stille spørsmål som oppfordrer deltakerne til å tenke selv. Målet bør være å gjøre aktivitetene så ”fritidsvennlige” og barnevennlige som mulig og gi deltakerne opplevelse, mening og mestring.

 

Her er noen eksempler på aktiviteter:

Klatring
Klatring er en spennende aktivitet som utfordrer den enkelte og hvor de faglige vinklingene ligger lett tilgjengelig. Hvor lange tau må vi ha, har vinkelen tau/fjellvegg noe å si, hvor kan festepunktene være, avstand og fallengde. Gammel og ny teknologi, geologi og tyngdekraft med mer. Det er laget en klatremodul 1052 "Newton i klatreveggen".

Padling
Padling har også et spekter av muligheter for faglige inputs. Hvordan kan vi flyte, hva er friksjon og har det noe å si. Hvilke muskler bruker vi. Finnes det dyr i naturen som kan sammenlignes med en kano/kajakk. Hvor gammelt er dette fremkomstmiddelet - og hvem har benyttet seg av det etc. Det finnes en modul hvor padling inngår som fremkomstmiddel. Lag gjerne din egen variant, ta utgangspunkt i modulen eller bruk den som den er: 1043 "Brødrene Newton på padletur".
 

Hinderløype
Å bygge hinderløype har spennende aspekter og aktiviteten kan ha mange vinklinger. Her kan det regnes lengde på tau, vinkler, lengde mellom trær, omkrets, hva må tauene tåle av vekt etc. Når løypen er ferdig bygget er det duket for nye aktiviteter som lagkonkurranser; hvordan komme seg igjennom uten å være borti tauene, – på kortest mulig tid eller på mest kreative måte el lign. Det finnes en modul med hinderløype. Lag gjerne din egen variant, ta utgangspunkt i modulen eller bruk den som den er; 1004 "Skogens Tusenfryd".

Brobygging
Brobygging kan gjøres i mange former. Alt fra små modeller hvor man lærer om gamle vitenskapelige teknikker til større modeller som skal ha gitte forutsetninger/egenskaper som lengde, vekt, form og funksjon etc. Her kan det også inviteres til spennende samarbeid og konkurranse. Det finnes en modul med brobygging som aktivitet. Lag gjerne din egen variant, ta utgangspunkt i modulen eller bruk den som den er; 1081 "Brobygging"

På tur med GPS
GPS er et spennende verktøy med mange mulige vinklinger.  Her kan en komme inn på himmelretninger, lengde og breddegrader, satellitter og deres funksjoner med mer. En kan vinkle aktiviteten mot Geocaching, – en form for skattejakt med GPS. Det finnes en Newton modul som er laget for undervisning, denne kan kanskje være til inspirasjon. Les mer her. (PS! her må du logge inn på nytt)

På tur med pulsklokke
Pulsklokken kan være med på turen som en del av annen aktivitet, en kan fokusere på hva som påvirker pulsen, hva er hvilepuls etc. Hvordan virker en pulsmåler med mer. Her vil det kanskje være naturlig å dra inn kosthold, blodsukker og forbrenning sett i forhold til aktivitetene etc.

Signalene rundt oss
Under stikkord ”signaler” er det bare fantasien som setter grenser for hva en kan gjøre. Eksempelvis signaler og kommunikasjon. Hvilke signaler bruker naturen, farger, former, lukt. Hvem må ”lese” disse signalene. Hvilke signaler bruker vi mennesker i våre liv; farger på alt fra sminke til brannbil. Lys-, lyd- røyksignal med mer. Er vi inspirert av naturene etc.


Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan finne på, naturen er rundt oss og realfagene likeså.

Ta en titt på modulene som ligger på nettsidene her, - kanskje ser du nye muligheter for nye moduler med disse som utgangspunkt. Det er heller ingen ting i veien for å gjennomføre modulen slik den ligger eller med modifikasjoner.


Det finnes det flere nettsteder som være til inspirasjon.

Se for eksempel

www.miljolare.no/tema/friluft/

www.naturfagsenteret.no


Gi oss gjerne tips om andre nettsider som inneholder gode aktiviteter.