Forslag til fremgangsmåte

Du er her: Forberedelser>Forslag til fremgangsmåte
Basert på erfaringer kan vi her foreslå en fremgangsmåte i arbeidet med å komme i gang med etableringen av en Newton Camp-by/sted:

1.
Ta kontakt med ressurspersoner som kan ønske å bidra, og inviter disse med til et møte. Bruk gjerne representanter fra Teknas lokalavdelinger. Finn mer informasjon om Newton Camp-konseptet ved å studere disse nettsidene, og de campene som eksisterer allerede. Skissér en plan og sett opp en prosjektbeskrivelse med prosjektmål:
1.1. Hvor mange camp-uker kan gjennomføres?
1.2. Hvilke faglige tema, fysiske aktiviteter og steder er aktuelle å ta utgangspunkt i?
1.3. Hvordan kan arbeidsoppgavene fordeles i en prosjektgruppe?
1.4. Identifiser mulige finansieringskilder i lokalt næringsliv
1.5 Hvem skal være veiledere på campene?

2.
Gjennomfør møtet for å selge inn ideen din. Ved behov for maler til presentasjoner ta kontakt.

3.
Sett sammen en prosjektgruppe av engasjerte mennesker som er beslutningsdyktige. Forhåndsregistrer din camp slik at dere får tilgang til admin-systemet på www.newtoncamp.no.

4.
Lag et budsjett, skriv søknader og legg ved prosjektbeskrivelsen. Tekna kan søkes om oppstartsmidler, via en lokal avdeling.