Arrangør

Du er her: Forberedelser>Arrangørens oppgaver
Newton Camp-arrangører har følgende hovedoppgaver:
  • Opprette prosjektgruppe

  • Lage budsjett og søke midler

  • Velge aktiviteter fra de ferdige modulene som finnes, eller utvikle egne moduler

  • Rekruttere barn og veiledere

  • Gjennomføre camp

  • Evaluere camp (deltagere + veiledere) og rapportere